Trang chủ Hoạt động giáo dục Hoạt động các lớp

Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội lần thứ II và cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022

11/05/2022 402
Thực hiện Công văn số 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 09/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội lần thứ II và cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022
Cuộc thi được triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch Liên tịch giữa Sở Văn hóa và Thể thao, Sở thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội với nội dung như sau:
1. Cuộc thi Đại sứ Văn học đọc thành phố Hà Nội lần thứ II - Chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước"
a- Quy mô tổ chức và phương thức triển khai:      
- Vòng Sơ khảo: Tổ chức triển khai thực hiện tại phòng Giáo dục và Đào tạo quận và gửi bài dự thi xuất sắc nhất vào vòng chung khải gửi về Ban Tổ chức (qua Thư viện Hà Nội - 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Vòng Chung khảo: Ban Tổ chức lựa chọn 20 bài đạt giải tại vòng Chung khảo Cuộc thi gửi tham gia vòng Chung kết do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trước ngày 15/7/2022.
b- Đối tượng dự thi, thời gian tổ chức:
- Đối tượng dự thi: học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.
- Thời gian tổ chức: 
+ Vòng sơ khảo: Từ ngày 12/5/2022 đến hết ngày 20/6/2022
+ Vòng chung khảo: Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 14/7/2022
+ Tổng kết và trao thưởng Cuộc thi dự kiến vào cuối tháng 7/2022.

2. Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 - Chủ đề "Sách và khát vọng cống hiến"
*Nội dung, thời gian tổ chức:
- Cuộc thi dành cho người đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 06 tuổi trở lên. Các thí sinh tham dự bằng hình thức xây dựng video giới thiệu sách theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi.
- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/7/2022
- Địa chỉ nhận bài thi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (qua Thư viện Hà Nội, 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: tvhnphongtrao@gmail.com)
- Ban Tổ chức gửi các bài dự thi tham gia Cuộc  thi Giới thiệu sách trực tuyến do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trước ngày 20/7/2022.
Thư viện trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 1 đánh giá

Chia sẻ: