Khối 2

Tập đọc 2- Tuần 22- Một trí khôn hơn trăm trí khôn


Tập làm văn 2 - Tuần 21: Đáp lời cảm ơn - Tả ngắn về loài chim (Phần 2)


Tập làm văn 2: Đáp lời cảm ơn - Tả ngắn về loài chim (Phần 1)


Luyện từ và câu 2 : MRVT Từ ngữ về chim chóc - Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?