Trang chủ Chi tiết bài viết

Kế hoạch kết nạp Đội viên mới năm học 2021 - 2022

11/03/2022 2816
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Liên đội trường TH Nguyễn Tri Phương năm học 2021-2022; Căn cứ công văn số 174-CV/HĐĐBĐ ngày 7/3/2022 của Hội đồng Đội quận Ba Đình; Căn cứ vào tình hình hoạt động của Liên đội… Nay Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kết nạp Đội viên cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
- Thực hiện theo nguyện vọng chính đáng của các em thiếu niên, nhi đồng.
- Bồi dưỡng, kết nạp lớp Đội viên mới đủ phẩm chất, tiêu biểu trong hoạt động và học tập nhằm xậy dựng tổ chức Đội vững mạnh, đặc biệt là xây dựng Liên đội mạnh xuất sắc.
- Yêu cầu đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng Đội viên.
II. NỘI DUNG:
1. Đối tượng:
- Các em thiếu niên nhi đồng tiêu biểu khối lớp 3, 4, 5 có kết quả học tập và rèn luyện Hoàn thành và Đạt trở lên, được GVCN và 50% trở lên số HS trong lớp bầu chọn (ưu tiên những học sinh tham gia tích cực các hoạt động của Đội nếu có cùng mức bầu chọn).
2. Số lượng- Thời gian: 
Liên đội tổ chức kết nạp làm 2 đợt: (theo hình thức trực tuyến)
- Đợt 1: Thứ 2 ngày 21/3/2022 (đối tượng HS tiêu biểu lớp 3, 4).  Mỗi lớp 3 không quá 20% sĩ số lớp, mỗi lớp 4 không quá 50% số học sinh chưa là đội viên.
- Đợt 2: Thứ 6 ngày 25/3/2022 (đối tượng HS lớp 5). Những HS chưa vào Đội đạt yêu cầu của (mục II.1).
3. Yêu cầu:
a/ Đối với giáo viên phụ trách Chi, GVCN:
- Tổ chức triển khai phổ biến chương trình dự bị Đội viên, điều kiện xét kết nạp vào tổ chức Đội, Điều lệ Đội (có văn bản kèm theo).
- Tổ chức bình chọn những em có đủ yêu cầu Kết nạp Đội theo hướng dẫn trên, lập biên bản và danh sách bình xét kết nạp nộp cho giáo viên Tổng phụ trách trước thứ 3 ngày 15/3/2022.
- Hướng dẫn HS tiêu biểu viết đơn xin vào Đội (viết tay ra giấy ô ly theo đúng quy định), chụp ảnh tổng hợp vào 1 file gửi cho giáo viên Tổng phụ trách trước thứ 5 ngày 17/3/2022).
- Tham gia Lễ kết nạp khi có quyết định chính thức của Ban thiếu niên.
b/ Đối với thiếu niên nhi đồng tiêu biểu:
- Tìm hiểu kỹ Điều lệ Đội, nhận thức rõ về nghĩa vụ và quyền lợi của Đội viên.
- Viết đơn tự nguyện xin vào Đội.
- Tham gia lớp tập huấn do giáo viên Tổng phụ trách tổ chức để tìm hiểu về tổ chức Đội và những điều người Đội viên cần biết. (lịch lớp học Ban thiếu niên sẽ thông báo sau tới các lớp).
Trên đây là kế hoạch phát triển Đội viên mới của Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2021 – 2022, đề nghị các đồng chí có trách nhiệm thực hiện đúng theo kế hoạch. Trân trọng!
Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 3 đánh giá

Chia sẻ: