Trang chủ Góc phụ huynh

Người sinh vào 3 năm này phải đổi CCCD gắn chip ngay trong năm 2023 để không bị phạt

31/01/2023 596
Trong năm 2023, những người thuộc nhóm đối tượng này sẽ phải làm CCCD gắn chip.

Căn cước công dân (CCCD) gắn chip là giấy tờ chứng minh nhân thân quan trọng của công dân. Thẻ CCCD gắn chip được cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.
Theo Điều 21, 23 Luật Căn cước công dân 2014 và quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, người sử dụng CMND, CCCD phải đi đổi sang CCCD gắn chip mới nếu thuộc một trong các trường hợp khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.
Theo đó, trong năm 2023, Theo đó, những người thuộc độ tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân là người sinh vào một trong các năm 1998, 1983 và 1963.

Zalo
     Người sinh vào các năm 1998, 1983, 1963 vẫn còn sử dụng CCCD cấp từ trước năm 2021 thì bắt buộc phải làm CCCD gắn chip trong năm 2023.

Tuy nhiên, Luật Căn cước công dân cũng quy định, thẻ CCCD được cấp trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. Do đó, người sinh vào một trong các năm 1998, 1983 và 1963 đã đổi thẻ CCCD mới từ năm 2021 thì vẫn được tiếp tục sử dụng thẻ này cho tới độ tuổi cần đổi thẻ tiếp theo.
Ngoài ra, những người đang sử dụng CMND từ năm 2008 trở về trước cũng cần chú ý đi làm CCCD. Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, CMND chỉ có giá trị trong vòng 15 năm.
Bên cạnh đó, các trường hợp khác cần đổi CCCD mới bao gồm:
- Khi CMND/CCCD bị hư hỏng không sử dụng được.
- Khi có thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng.
- Khi công dân xác định lại giới tính, quê quán.
- Khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD/CMND.
- Khi công dân bị mất thẻ CCCD/CMND.
- Khi công dân được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.
Nếu không đổi CCCD khi hết hạn bị phạt thế nào?
Theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP; Điều 23 Luật căn cước công dân 2014, công dân nếu không đổi CCCD khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 - 500 nghìn đồng với lỗi không thực hiện đúng quy định về cấp, đổi, cấp lại CCCD./.

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá

Chia sẻ: