Trang chủ Hoạt động giáo dục Hoạt động chuyên môn

Hoạt động chuyên môn

Tích cực tham gia buổi tập huấn Phương pháp dạy học Tiếng Việt lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2023 - 2024
Tích cực tham gia buổi tập huấn Phương pháp dạy học Tiếng Việt lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2023 - 2024
06/07/2023
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên năm học 2023 - 2024, ngày 6/7/2023, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương cùng giáo viên cơ bản của nhà trường đã tham gia buổi tập huấn Phương pháp dạy học Tiếng Việt lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 để giúp các cô giáo có sự chuẩn bị và tâm thế giảng dạy tốt nhất trước khi vào năm học mới.
Giáo viên khối 1 đổi mới sinh hoạt chuyên môn
Giáo viên khối 1 đổi mới sinh hoạt chuyên môn
24/05/2023
Thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường, trong năm học vừa qua, Khối 1 đã thống nhất đổi mới sinh hoạt chuyên môn giúp cho giáo viên trong khối nâng cao được trình độ chuyên môn của bản thân, hình thành các mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp, xây dựng môi trường học tập. Từ đó góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 4 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 4 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm Tiếng Anh BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Tiếng Anh - khối 4 tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo phiếu nội dung bài học đính kèm. Lưu ý: Tiếng Anh 5 (1 Tiết) : tuần 24 là tuần có bài test A1 nên không có phiếu tổng hợp kiến thức
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 3 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 3 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm Tiếng Anh BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Tiếng Anh - Khối 3 tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo phiếu nội dung bài học đính kèm. Lưu ý: Tiếng Anh 5 (1 Tiết) : tuần 24 là tuần có bài test A1 nên không có phiếu tổng hợp kiến thức
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 2 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 2 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm Tiếng Anh BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Tiếng Anh - Khối 2, tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo phiếu nội dung bài học đính kèm. Lưu ý: Tiếng Anh 5 (1 Tiết) : tuần 24 là tuần có bài test A1 nên không có phiếu tổng hợp kiến thức
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 1 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 1 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm Tiếng Anh BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Tiếng Anh - Khối 1, tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo phiếu nội dung bài học đính kèm. Lưu ý: Tiếng Anh 5 (1 Tiết) : tuần 24 là tuần có bài test A1 nên không có phiếu tổng hợp kiến thức
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Toán - Khối 3 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Toán - Khối 3 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình tiếng Anh Toán làm quen và bổ trợ năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học cả ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Toán - Khối 3 tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo văn bản đính kèm.
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Khoa học - Khối 2 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Khoa học - Khối 2 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình tiếng Anh Toán làm quen và bổ trợ năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học cả ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Khoa học - Khối 2 tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo văn bản đính kèm.
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Toán - Khối 2 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Toán - Khối 2 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình tiếng Anh Toán làm quen và bổ trợ năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học cả ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Toán - Khối 2 tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo văn bản đính kèm.