Trang chủ Hoạt động giáo dục Hoạt động đoàn thể

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị

29/08/2022 675
Thực hiện công văn số 358/LĐLĐ ngày 18/7/2022 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 57-KH/BTGTU ngày 13/7/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và công văn chỉ đạo số 135/LĐLĐ của LĐLĐ quận Ba Đình về việc tổ chức “Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị do Ban Tuyên giáo chủ trì thực hiện là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, góp phần đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống.
Hội thi lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn thành phố, qua đó lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ nội dung, tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đến quảng đại quần chúng; tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhất là các tầng lớp nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Hà Nội cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đến ngày 28/8/2022, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương đã tham gia đầy đủ 4 vòng Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là một hoạt động tích cực của đoàn viên công đoàn nhà trường trong những ngày đầu năm học mới 2022 - 2023 để cùng nhau hiểu thêm về những phương hướng, nhiệm vụ phát triển của Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trong thời gian tới, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết bằng hình thức phù hợp với điều kiện, đặc thù của nhà trường. Từ đó, góp phần xây dựng thành phố Hà Nội xứng đáng là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trung tâm lớn về Giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, Y tế, trở thành nguồn lực phát triển mới cho cả nước.

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 16 đánh giá

Chia sẻ: