Trang chủ Hoạt động giáo dục Hoạt động đoàn thể

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

17/06/2022 291
Thực hiện Công văn số 102/PGDĐT ngày 17/6/2022 của Phòng Giáo dục Đào tạo Quận Ba Đình về tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.
Để hưởng ứng các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022; trong đó, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”, Ngày Đại dương thế giới (08/6/2022) có chủ đề “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương thực hiện xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, pháp luật quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển, ... trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 36/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022.
- Tiếp tục cung cấp cho cán bộ, giáo viên, học sinh các kiến thức cơ bản về môi trường, mối quan hệ giữa con người với môi trường xung quanh, sự ô nhiễm và suy thoái môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường.
- Tiếp tục bồi dưỡng cho học sinh thái độ ứng xử đối với môi trường; có tình cảm tôn trọng thiên nhiên, yêu quý gia đình, quê hương, đất nước; có thái độ thân thiện đối với môi trường.
- Tập trung rèn các kỹ năng, hành vi, phát hiện vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu và ứng xử tích cực với các vấn đề biến đổi khí hậu nảy sinh; thực hiện các hành động bảo vệ môi trường phù hợp với độ tuổi.
Thời gian:
- Thời gian tổ chức các hoạt động: Đến ngày 25/6/2022.
Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 1 đánh giá

Chia sẻ: