Trang chủ Tài nguyên Tài liệu, giáo án

Tài liệu, giáo án

Dạy trẻ làm quen với chữ cái
Dạy trẻ làm quen với chữ cái
07/06/2018
Một chữ cái là một đơn vị của hệ thống viết theo bảng chữ cái, như bảng chữ cái Hy Lạp và các bảng chữ cái phát sinh từ nó. Mỗi chữ cái trong ngôn ngữ viết thường đại diện cho một âm vị (âm thanh) trong ngôn ngữ nói. Những ký hiệu viết trong các hệ thống viết khác đại diện cho cả âm tiết hoặc như trong chữ tượng hình, đại diện cho một từ.
Dạy trẻ học kỹ năng sống
Dạy trẻ học kỹ năng sống
07/06/2018
Tài liệu giúp trẻ làm quen với kỹ năng sống.
Tập cho trẻ làm quen với chữ cái
Tập cho trẻ làm quen với chữ cái
07/06/2018
Một chữ cái là một đơn vị của hệ thống viết theo bảng chữ cái, như bảng chữ cái Hy Lạp và các bảng chữ cái phát sinh từ nó. Mỗi chữ cái trong ngôn ngữ viết thường đại diện cho một âm vị (âm thanh) trong ngôn ngữ nói. Những ký hiệu viết trong các hệ thống viết khác đại diện cho cả âm tiết hoặc như trong chữ tượng hình, đại diện cho một từ.