Trang chủ Tài nguyên

Giới thiệu từ đơn, từ phức

12/10/2021 1558

Đối với từ trong tiếng Việt, căn cứ theo cấu tạo và theo số lượng tiếng trong một từ, người ta sẽ chia ra thành 2 loại là từ đơn và từ phức. Trong đó: Từ đơn là từ được cấu tạo bởi 1 tiếng và từ phức là từ được cấu tạo bởi 2 tiếng trở lên. Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương gửi tới các bạn học sinh một số kiến thức cơ bản về từ đơn và từ phức.

Hy vọng bằng những hình ảnh minh họa dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được kiến thức cơ bản về từ đơn và từ phức trong hệ thống Tiếng Việt Tiểu học, làm tiền đề cho kiến thức cấp 2.

 

 Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 3 đánh giá

Chia sẻ: