Thông báo kế hoạch tổ chức kì thi Hội - cấp Thành phố sân chơi "Trạng Nguyên Tiếng Việt" năm học 2022 - 2023

20/03/2023 249
Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BTCTNTV ngày 22/08/2022 của Ban Tổ chức (BTC); Công văn số 23/BTC-TNTV ngày 20/02/2023 về việc Hướng dẫn tổ chức Kì thi Hội sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm học 2022-2023 của Ban tổ chức Trạng nguyên Tiếng Việt; Hướng dẫn số 77/ PDGĐT của phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Ba Đình ngày 13/3/2023 về việc tổ chức Kỳ thi Hội (cấp Thành phố) sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm học 2022 - 2023. Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Hội - cấp Thành phố sân chơi "Trạng Nguyên Tiếng Việt" như sau:

I.  THÀNH LẬP CÁC HỘI ĐỒNG THI:

1. Hội đồng giám sát

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng giám sát kì thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố.

- Hội đồng cử giám thị, giám sát các phòng thi để đảm bảo công bằng, nghiêm minh.

- Hội đồng giám sát Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ nhận mã thi trong tài khoản quản lý cấp Quận.

- Tài khoản quản lí cấp Tỉnh/Thành phố sẽ trực tiếp xử lí sự cố và cho học sinh làm lại bài thi.

2. Hội đồng Nhà trường

- Nhà trường thành lập Hội đồng tham dự kì thi Hội- cấp Tỉnh/Thành phố.

- Phòng Giáo dục gửi mã thi vào email công vụ nhà trường (trước 1 giờ ca thi đầu tiên). Hội đồng Nhà trường nhận mã và bảo mật, chỉ cấp mã trong phòng thi.
- Hội đồng tổ chức cho thí sinh tham dự tại trường đảm bảo đúng quy định.
II. LỊCH THAM DỰ KÌ THI HỘI - CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ

- Vòng thi: Vòng số 18 - kì thi Hội – cấp Tỉnh/Thành phố

- Thời gian thi: Từ 7h30 đến 17h00, ngày 24/03/2023 (thứ sáu).

- Ca thi:

III. ĐỊA ĐIỂM THI:
- Phòng tin học (Tầng 4, dãy nhà A) trường THCS Nguyễn Công Trứ : Số 8 - 10 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội.                                 
- Nhà trường tổ chức cho học sinh thi tập trung tại phòng thi, đảm bảo đủ số lượng máy tính, mạng internet để học sinh làm bài.
- Thí sinh ngồi ngoài phòng thi sẽ không được công nhận kết quả.

IV. NHỮNG LƯU Ý KHI THAM GIA KÌ THI:

1. Những dụng cụ được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.

- Giấy nháp thí sinh tự chuẩn bị.

2. Cách tính điểm và thời gian làm bài

- Số lượng bài thi: 02 bài.

- Nội dung bài thi bao gồm:

+ 1 bài dạng game 100 điểm (10 câu).

+ 1 bài trắc nghiệm 200 điểm (20 câu).

- Điểm tối đa của 1 bài tham dự kì Hội - cấp Tỉnh/Thành phố là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi thí sinh là 30 phút.

- Điểm và thời gian làm bài của thí sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

3. Cách thức tham gia

- Bước 1: Thí sinh truy cập website https://trangnguyen.edu.vn.

- Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản đã được duyệt thi.

- Bước 3: Truy cập vào mục “Vào thi -> Trạng Nguyên Tiếng Việt -> Chọn vòng 18 - kì thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố.

- Bước 4: Nhập mã thi và làm đủ 02 bài.

- Bước 5: Kiểm tra điểm trong trang cá nhân và kí xác nhận vào biên bản kết quả tham dự.

V. QUY CHẾ KHẢO THÍ

1. Thí sinh nhập đúng mã thi mà Hội đồng gửi mới được công nhận kết quả.

2. Thí sinh chỉ được thi bằng 1 tài khoản duy nhất. Nếu phát hiện sai phạm, BTC sẽ hủy tất cả kết quả.

3. Thí sinh làm đúng bài trong mục “Trạng Nguyên Tiếng Việt vòng 18”.

4. Thí sinh bắt buộc phải làm bài tại điểm thi có giám thị coi thi.

5. Thí sinh trung thực không được nhìn bài bạn, hỏi bạn, tra đáp án hay nhận sự hỗ trợ từ thầy cô, phụ huynh khi đang làm bài thi.

6. Thí sinh phải tuân thủ giờ làm bài đã được BTC quy định. Các trường hợp vào muộn 5 phút hoặc thi lại buổi chiều Hội đồng giám sát phòng Giáo dục không xếp giải Nhất.

7. Hội đồng Nhà trường/ Phụ huynh/ Thí sinh không được mở thêm các trang khác ngoài website http://trangnguyen.edu.vn để tra cứu đáp án. Không được sử dụng phần mềm/ thiết bị điện tử khác trong quá trình làm bài.

8. Không được thực hiện quay chụp nội dung đề bài trong và sau quá trình thi.

9. Không dùng các tiểu xảo công nghệ để can thiệp vào kết quả của thí sinh.

10. Không được nhắc bài, làm hộ bài cho thí sinh.

VI. XỬ LÍ CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM QUY CHẾ

1. BTC không công nhận kết quả của thí sinh vi phạm quy chế tại mục IV Quy chế khảo thí.

2. BTC không công nhận kết quả của cả Hội đồng thi nếu xảy ra một trang các trường hợp sau:

- BTC nhận được khiếu nại về việc Hội đồng thi/ Giáo viên vi phạm quy chế khi có bằng chứng xác minh bằng hình ảnh/ video thực tế.

- BTC nhận được biên bản xác định vi phạm quy chế từ Hội đồng giám sát.

VII. XẾP HẠNG, KHEN THƯỞNG VÀ CHỌN THÍ SINH THAM DỰ KÌ THI HỘI - CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ

1. Xếp hạng: Hệ thống công nghệ sẽ tự động sắp xếp thứ hạng của thí sinh theo điểm tham dự. Trong trường hợp các thí sinh bằng điểm nhau mới xét thời gian làm bài.
2. Khen thưởng: 
Phòng Giáo dục và BTC xếp giải và cấp giấy khen cho thí sinh tham dự kì Thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố theo tỉ lệ tham dự của Quận.

3. Chọn thí sinh tham dự kì thi Đình - cấp Quốc gia: Phòng Giáo dục và BTC sẽ chọn thí sinh tham dự kì Thi Đình - cấp Quốc gia theo tiêu chí của BTC.

VIII. Danh sách HS trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương đủ điều kiện tham gia thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố:

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 2 đánh giá

Chia sẻ: