Trang chủ Hoạt động giáo dục Hoạt động chuyên môn

Hoạt động chuyên môn

Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 4 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 4 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm Tiếng Anh BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Tiếng Anh - khối 4 tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo phiếu nội dung bài học đính kèm. Lưu ý: Tiếng Anh 5 (1 Tiết) : tuần 24 là tuần có bài test A1 nên không có phiếu tổng hợp kiến thức
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 3 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 3 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm Tiếng Anh BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Tiếng Anh - Khối 3 tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo phiếu nội dung bài học đính kèm. Lưu ý: Tiếng Anh 5 (1 Tiết) : tuần 24 là tuần có bài test A1 nên không có phiếu tổng hợp kiến thức
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 2 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 2 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm Tiếng Anh BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Tiếng Anh - Khối 2, tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo phiếu nội dung bài học đính kèm. Lưu ý: Tiếng Anh 5 (1 Tiết) : tuần 24 là tuần có bài test A1 nên không có phiếu tổng hợp kiến thức
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 1 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh - Khối 1 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình làm quen và bổ trợ Tiếng Anh năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm Tiếng Anh BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Tiếng Anh - Khối 1, tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo phiếu nội dung bài học đính kèm. Lưu ý: Tiếng Anh 5 (1 Tiết) : tuần 24 là tuần có bài test A1 nên không có phiếu tổng hợp kiến thức
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Toán - Khối 3 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Toán - Khối 3 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình tiếng Anh Toán làm quen và bổ trợ năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học cả ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Toán - Khối 3 tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo văn bản đính kèm.
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Khoa học - Khối 2 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Khoa học - Khối 2 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình tiếng Anh Toán làm quen và bổ trợ năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học cả ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Khoa học - Khối 2 tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo văn bản đính kèm.
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Toán - Khối 2 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Toán - Khối 2 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình tiếng Anh Toán làm quen và bổ trợ năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học cả ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Toán - Khối 2 tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo văn bản đính kèm.
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Khoa học - Khối 1 tuần 24, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Khoa học - Khối 1 tuần 24, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình tiếng Anh Toán làm quen và bổ trợ năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học cả ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Khoa học - Khối 1 tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo văn bản đính kèm.
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Toán (tuần 24) - Khối 1, năm học 2022-2023
Thông báo nội dung học tập môn Tiếng Anh Toán (tuần 24) - Khối 1, năm học 2022-2023
28/02/2023
Để nâng cao hiệu quả chương trình tiếng Anh Toán làm quen và bổ trợ năm học 2022-2023, nhằm đồng hành cùng con vui học cả ở trường và ở nhà, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương kết hợp với trung tâm BME xin trân trọng gửi tới Quý vị PHHS nội dung học tập của môn Toán - Khối 1 tuần 24 (thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 ) theo văn bản đính kèm.
Chuyên đề môn Toán khối 2 cấp Quận của trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
Chuyên đề môn Toán khối 2 cấp Quận của trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
30/11/2022
Thầy cô giáo là người thắp lửa và truyền cảm hứng cho học sinh thông qua các tiết học để các con hào hứng, chủ động nắm bắt kiến thức. Với mong muốn đem đến những tiết dạy hay, hiệu quả và thú vị cho học sinh, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cô giáo Nguyễn Thị Hà Thu - Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương đã dạy thành công tiết chuyên đề Toán cấp Quận.