Hướng dẫn học sinh cách xác định đường kẻ trong ô li

04/09/2021 215

Khi học sinh vào lớp một, việc ưu tiên hàng đầu là tập viết. Trong quá trình dạy tập viết, bước đi đầu tiên là cách xác định đường kẻ trong ô li. Học sinh cần nắm được các thuật ngữ dòng kẻ:“Dòng kẻ ngang 1, ngang 2, ngang 3; ngang 4, ngang 5. Ô li 1, ô li 2…ô li 5. Đường kẻ ngang trên, ngang dưới của một ô li. Dòng kẻ dọc 1, dòng kẻ dọc 2, … dòng kẻ dọc 5” trong vở ô li, Vở Tập viết, trên bảng con, bảng lớp. Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá

Chia sẻ: